لطفاً صبر کنید ...

لارنگوسکوپ

لارنگوسکوپ یکی از تجهیزاتی که برای دسترسی به راههای هوایی مورد استفاده قرار می گیرد . لارنگوسکوپ وسیله ای داسی شکل است که بیشتر برای لوله گذاری استفاده می شود.

محصولات شرکت‌ها
ست لارنگسکوپ اچسینر (HSINER) تایوان
ست لارنگسکوپ اچسینر (HSINER) تایوان
ست لارنگسکوپ اچسینر (HSINER) تایوان - laryngoscope set
لارنگسکوپ تکنو (TEKNO) آلمان
لارنگسکوپ تکنو (TEKNO) آلمان
لارنگسکوپ تکنو (TEKNO) آلمان - Laryngoscopes,flexible Intubation