لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
تیغه لارنگوسکوپ فایبراپتیک هاین (Heine) مدل Classic+Macintosh
تیغه لارنگوسکوپ فایبراپتیک هاین (Heine) مدل Classic+Macintosh
تیغه لارنگوسکوپ فایبراپتیک هاین (Heine) مدل Classic+Macintosh محصول آلمان با قابلیت کارکرد با باتری 5/2 ولت (یکبار مصرف) و یا باتری قابل شارژ 5/3 ولت برای ایجاد نور بیشتر و دارای محافظ در دو انتهای باند فیبر نوری می باشد .
لارنگوسکوپ فلکسی کر (Flexicare Medical) انگلستان
لارنگوسکوپ فلکسی کر (Flexicare Medical) انگلستان
لارنگوسکوپ فلکسی کر (Flexicare Medical) انگلستان - لارنگوسکوپ
لارنگسکوپ تکنو (TEKNO) آلمان
لارنگسکوپ تکنو (TEKNO) آلمان
لارنگسکوپ تکنو (TEKNO) آلمان - Laryngoscopes,flexible Intubation
لارنگوسکوپ تکنو (TEKNO) آلمان
لارنگوسکوپ تکنو (TEKNO) آلمان
لارنگوسکوپ تکنو (TEKNO) آلمان - Laryngoscopes,Flexible
لارنگوسکوپ ریجید تکنو (TEKNO) آلمان
لارنگوسکوپ ریجید تکنو (TEKNO) آلمان
لارنگوسکوپ ریجید تکنو (TEKNO) آلمان - Laryngoscopes,Rigid