لطفاً صبر کنید ...

انواع لارنگوسکوپ

لارنگوسکوپ وسیله ای داسی شکل است که بیشتر برای لوله گذاری استفاده می شود. لوله‌گذاری عبارت است از قرار دادن لوله تراشه در نای بیمار برای کمک به تنفس. امروزه لوله تراشه به ابزاری استاندارد در زمینه باز کردن مسیرهای هوای تبدیل شده است. زیرا به ریه‌ها این امکان را می‌دهد که با فشارهای تهویه بیشتری باد شوند و از آسپیره شدن مسیر هوایی جلوگیری می‌کند. در روش های رایج لوله‌گذاری به صورت مستقیم از لارنگوسکوپ استفاده می‌شود که ممکن است در بیمار ایجاد ناراحتی و استرس کند.

(گلایداسکوب روشی جدید است که نیازی به شرایط خاص برای مشاهده مسیر نای ندارد و با اعمال نیروی کمتری قابل استفاده است.)

محصولات شرکت‌ها
فارینگو لارینگوسکوپ فلکسیبل پرامیس (Promis) استرالیا
فارینگو لارینگوسکوپ فلکسیبل پرامیس (Promis) استرالیا
فارینگو لارینگوسکوپ فلکسیبل پرامیس (Promis) استرالیا - Pharyngo -laryngoscopes,Flexible