لطفاً صبر کنید ...

عینک سربی

عینک سربی می تواند دوز جذبی در چشم ها را تا 98 کاهش دهد

محصولات شرکت‌ها
عینک سربی CAWO
عینک سربی CAWO
عینک سربی CAWO محصول آلمان جهت استفاده در بخشهای آنژیوگرافی و اتاق عمل C-ARM می باشد و میزان سرب استاندارد آن 0.5 میلی متر است .
ماده ضدعفونی عینک دندانپزشکی هاگر (Hager) هونگ کنگ
ماده ضدعفونی عینک دندانپزشکی هاگر (Hager) هونگ کنگ
ماده ضدعفونی عینک دندانپزشکی هاگر (Hager) هونگ کنگ - disinfectant of protective glasses