لطفاً صبر کنید ...

بالابر و حمل کننده بیمار

بالابروحمل کننده بیمار مورد استفاده در نقل و انتقال بیماران است .

محصولات شرکت‌ها
بالابر بیمار KSP
بالابر بیمار KSP
بالابر بیمار KSP مدل PLK 140/180CT یک بالابر با ابعاد کوچک و مناسب برای قرارگیری در صندوق اتومبیل یا مسافرت است.
بالابر بیمار پرتابل مدل لیکو لایت لیکو (LIKO) آمریکا
بالابر بیمار پرتابل مدل لیکو لایت لیکو (LIKO) آمریکا
بالابر بیمار پرتابل مدل لیکو لایت لیکو (LIKO) آمریکا - portable Patient Lifting System -Liko Light
بالابر و حمل کننده بیمار مدل سبینا لیکو (LIKO) آمریکا
بالابر و حمل کننده بیمار مدل سبینا لیکو (LIKO) آمریکا
بالابر و حمل کننده بیمار مدل سبینا لیکو (LIKO) آمریکا - portable Patient Lifting System -Sabina
بالابر و حمل کننده بیمار پرتابل مدل گلوو لیکو (LIKO) آمریکا
بالابر و حمل کننده بیمار پرتابل مدل گلوو لیکو (LIKO) آمریکا
بالابر و حمل کننده بیمار پرتابل مدل گلوو لیکو (LIKO) آمریکا - portable Patient Lifting System -Golvo
بالابر و حمل کننده بیمار پرتابل مدل وایکینگ لیکو (LIKO) آمریکا
بالابر و حمل کننده بیمار پرتابل مدل وایکینگ لیکو (LIKO) آمریکا
بالابر و حمل کننده بیمار پرتابل مدل وایکینگ لیکو (LIKO) آمریکا - portable Patient Lifting System -viking
بالابر سقفی و حمل کننده بیمار مدل لیکورال لیکو (LIKO) آمریکا
بالابر سقفی و حمل کننده بیمار مدل لیکورال لیکو (LIKO) آمریکا
بالابر سقفی و حمل کننده بیمار مدل لیکورال لیکو (LIKO) آمریکا - overhead Patient Lifting System-Liko Rall
اسلایدر - رویه - تخت جابجایی بیمار (RAEEN) مدل SL1000
اسلایدر - رویه - تخت جابجایی بیمار (RAEEN) مدل SL1000
اسلایدر - رویه - تخت جابجایی بیمار (RAEEN) مدل SL1000 ساخت ایران محصولی بسیار کاربردی برای انتقال ایمن بیمار از یک تخت به تخت مجاور
بالابر اتوماتیک توالت فرنگی سدان محصول ایران
بالابر اتوماتیک توالت فرنگی سدان محصول ایران
بالابر اتوماتیک توالت فرنگی سدان محصول ایران قابل استفاده بر روی توالت ایرانی و فرنگی بدون نیاز به نصب .