لطفاً صبر کنید ...

نورو فیدبک

نوروفیدبک نوعی بیوفیدبک است ، که بازخورد عصبی نیز به آن گفته می شود. این وسیله جزو پیشرفته ترین وسائل پزشکی نوین است که بخش زیادی از این تکنولوژی مدیون تلاشهای ناسا (سازمان فضایی آمریکا)در سالهای اخیر است.

در مغز تمام ما انسان ها، هزاران فرایند و فعالیت خودکار و غیر ارادی در حال اتفاق افتادن است. فرایندهای ناهشیار  بی شماری که  کاملا از حوزه ی آگاهی و اختیار ما به دورهستند. هر لحظه در مغز هریک از ما، امواج مغزی خاص و فرایندهای فیزیولوژیک بی شماری در جریان است بدون آنکه ما آگاهی وشناختی  نسبت به نحوه ی عملکرد آن ها داشته باشیم. فرایندهای فیزیولوژیک نهفته در مغز ما و امواج مغزی موجود در آن دائما و بدون دخالت آگاهانه ی ما بر روی رفتار، افکار، عملکرد و وضعیت سلامت جسمی و روانی ما تاثیر گذارند.

محصولات شرکت‌ها
مرتعشگر وستیبولار (VVIB 3F) SYNAPSYS
مرتعشگر وستیبولار (VVIB 3F) SYNAPSYS
مرتعشگر وستیبولار (VVIB 3F) SYNAPSYS محصول فرانسه قابل استفاده همراه با کلیه سیستمهای ویدئو نیستاگموگرافی (VNG) و ایده آل برای کشف نیستاگموس برانگیخته از ارتعاش (VIN) ظرف کمتر از 30 ثانیه می باشد .