لطفاً صبر کنید ...

چراغ IR

چراغ IRدارای اشعه مادون قرمز است که وقتی با بدن برخورد می کند به گرما تبدیل شود .

تاکنون محصولی توسط شرکتهای عضو در این دسته ثبت نشده است.
محصولات شرکت ها
نتایج مرتبط
محصولات مرتبط