لطفاً صبر کنید ...

چراغ IR

چراغ IRدارای اشعه مادون قرمز است که وقتی با بدن برخورد می کند به گرما تبدیل شود .

محصولات شرکت‌ها
چراغ مادون قرمز مدل (IL 50) مارک (Beurer) آلمان
چراغ مادون قرمز مدل (IL 50) مارک (Beurer) آلمان
چراغ مادون قرمز مدل (IL 50) مارک (Beurer) آلمان با خاموشی خودکار طبق زمان تنظیم شده .
چراغ مادون قرمز مدل (IL 30) مارک (Beurer) آلمان
چراغ مادون قرمز مدل (IL 30) مارک (Beurer) آلمان
چراغ مادون قرمز مدل (IL 30) مارک (Beurer) آلمان دارای 5 درجه تنظیم شیب صفحه می باشد .
چراغ مادون قرمز Beurer آلمان مدل IL21
چراغ مادون قرمز Beurer آلمان مدل IL21
چراغ مادون قرمز Beurer آلمان مدل IL21 موثر برای سرماخوردگی و گرفتگی ماهیچه .