لطفاً صبر کنید ...

انواع چراغ

از انواع چراغ برای استفاده از روشنایی و نور کافی در اتاق عمل ها و برای معاینه استفاده می شود .

محصولات شرکت‌ها
چراغ معاینه پیشانی ریشتر (Riester) مدل Ri- Focus Reverse
چراغ معاینه پیشانی ریشتر (Riester) مدل Ri- Focus Reverse
چراغ معاینه پیشانی ریشتر (Riester) مدل Ri- Focus Reverse محصول آلمان دارای لامپ هالوژن و شارژر می باشد .
چراغ معاینه پیشانی ریشتر (Riester) مدل ri-clar
چراغ معاینه پیشانی ریشتر (Riester) مدل ri-clar
چراغ معاینه پیشانی ریشتر (Riester) مدل ri-clar محصول آلمان دارای منبع نور سرد و قابل استفاده با نور هالوژن و زنون می باشد .
چراغ معاینه پیشانی ریشتر (Riester) مدل ri-clar
چراغ معاینه پیشانی ریشتر (Riester) مدل ri-clar
چراغ معاینه پیشانی ریشتر (Riester) مدل ri-clar محصول آلمان دارای شارژر می باشد .
چراغ معاینه پیشانی نور سرد ریشتر (Riester) مدل  Focus
چراغ معاینه پیشانی نور سرد ریشتر (Riester) مدل Focus
چراغ معاینه پیشانی نور سرد ریشتر (Riester) مدل Focus محصول آلمان قابل استفاده با نور هالوژن و زنون می باشد .
چراغ معاینه پایه دار ریشتر (Riester) مدل Ri- magic
چراغ معاینه پایه دار ریشتر (Riester) مدل Ri- magic
چراغ معاینه پایه دار ریشتر (Riester) مدل Ri- magic محصول آلمان دارای لامپ LED می باشد .
چراغ سیالتیک دیواری دانمدیکس (Danmedics) آلمان
چراغ سیالتیک دیواری دانمدیکس (Danmedics) آلمان
چراغ سیالتیک دیواری دانمدیکس (Danmedics) آلمان - Light
چراغ سیالتیک سقفی دانمدیکس (Danmedics) آلمان
چراغ سیالتیک سقفی دانمدیکس (Danmedics) آلمان
چراغ سیالتیک سقفی دانمدیکس (Danmedics) آلمان - Light
چراغ سیالتیک موبایل دانمدیکس (Danmedics) آلمان
چراغ سیالتیک موبایل دانمدیکس (Danmedics) آلمان
چراغ سیالتیک موبایل دانمدیکس (Danmedics) آلمان - Light
چراغ تکنو (TEKNO) آلمان
چراغ تکنو (TEKNO) آلمان
چراغ تکنو (TEKNO) آلمان - LIGHT OTHERS
چراغ  جراحی تکنو (TEKNO) آلمان
چراغ جراحی تکنو (TEKNO) آلمان
چراغ جراحی تکنو (TEKNO) آلمان - SURGICAL LIGHT
چراغ سیالتیک تکنو (TEKNO) آلمان
چراغ سیالتیک تکنو (TEKNO) آلمان
چراغ سیالتیک تکنو (TEKNO) آلمان - SURGICAL LIGHT