لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
استریوتاکتیک  جراحی رادیویی  گاما  شتاب دهنده (BRAINLAB) آلمان
استریوتاکتیک جراحی رادیویی گاما شتاب دهنده (BRAINLAB) آلمان
سیستم های استریوتاکتیک جراحی رادیویی گاما شتاب دهنده خطی برین لب (BRAINLAB) آلمان - Stereotactic Systems, Radiosurgical, Linear Accelerator
سیکلوترون آی بی ای (IBA) بلژیک
سیکلوترون آی بی ای (IBA) بلژیک
سیکلوترون آی بی ای (IBA) بلژیک - Cyclotron
رادیوتراپی شتاب دهنده خطی نئو سافت (Neusoft) چین
رادیوتراپی شتاب دهنده خطی نئو سافت (Neusoft) چین
سیستمهای رادیوتراپی شتابدهنده خطی نئو سافت (Neusoft) چین - Linac
سیستم های رادیوتراپی شتاب دهنده خطی الکا (Elkta) انگلستان
سیستم های رادیوتراپی شتاب دهنده خطی الکا (Elkta) انگلستان
سیستم های رادیوتراپی شتاب دهنده خطی الکا (Elkta) انگلستان - Radiotherapy Systems, Linear Accelerator
سیکلوترون بست تراترونیکس (Best Theratronics) کانادا
سیکلوترون بست تراترونیکس (Best Theratronics) کانادا
سیکلوترون بست تراترونیکس (Best Theratronics) کانادا - سیکلوترون
سیکلوترون  بست تراترونیکس (Best Theratronics) کانادا
سیکلوترون بست تراترونیکس (Best Theratronics) کانادا
سیکلوترون بست تراترونیکس (Best Theratronics) کانادا - سیکلوترون
اجزا و قطعات دستگاه شتابدهنده زیمنس (Siemens ) آلمان
اجزا و قطعات دستگاه شتابدهنده زیمنس (Siemens ) آلمان
اجزا و قطعات دستگاه شتابدهنده زیمنس (Siemens ) آلمان - spare part for linear accelerator