لطفاً صبر کنید ...

LTM

تست Long Term Video-EEG Monitoring (LTM) یک شکل تخصصی از انجام نوار مغز است که به صورت پایش مداوم و طولانی مدت فعالیت مغز در کنار ثبت ویدئویی رفتار بالینی بیمار انجام می شود. LTM این امکان را به پزشک می دهد تا فعالیت الکتریکی مغز بیمار را هنگامیکه دچار یک حمله غیر طبیعی و یا تشنج می شود، مشاهده نماید. نتایج حاصل از این بررسی به پزشک کمک می کند تا با شناخت دقیق ماهیت حملات، بهترین و مؤثرترین راه درمان را برای بیمار تعیین نماید.

محصولات شرکت‌ها
دستگاه  LTM مارک Cadwell آمریکا
دستگاه LTM مارک Cadwell آمریکا
دستگاه LTM مارک Cadwell محصول آمریکا برای پایش مداوم و طولانی مدت فعالیت مغز در کنار ثبت ویدئویی رفتار بالینی بیمار انجام می شود. LTM این امکان را به پزشک می دهد تا فعالیت الکتریکی مغز بیمار را هنگامیکه دچار یک حمله غیر طبیعی و یا تشنج می شود مشاهده نماید. نتایج حاصل از این بررسی به پزشک کمک می کند تا با شناخت دقیق ماهیت حملات بهترین و مثرترین راه درمان را برای بیمار تعیین نماید.