لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
تشکچه کلاسیک گرم (Beurer) مدل (HK 115 Cosy) آلمان
تشکچه کلاسیک گرم (Beurer) مدل (HK 115 Cosy) آلمان
تشکچه کلاسیک گرم (Beurer) مدل (HK 115 Cosy) آلمان دارای محافظ گرمای بیش از حد BSS و قابل شستشو در ماشین لباسشویی درC 30 می باشد.
تشکچه کلاسیک گرم (Beurer) مدل (HK 125 XXL) آلمان
تشکچه کلاسیک گرم (Beurer) مدل (HK 125 XXL) آلمان
تشکچه کلاسیک گرم (Beurer) مدل (HK 125 XXL) آلمان از جنس کرک نرم و ریز ضد تعریق- مناسب با فرم بدن- دوست با پوست می باشد .
تشکچه کلاسیک گرم (Beurer) مدل (HK 45 Cosy) آلمان
تشکچه کلاسیک گرم (Beurer) مدل (HK 45 Cosy) آلمان
تشکچه کلاسیک گرم (Beurer) مدل (HK 45 Cosy) آلمان ضد تعریق نرم و گرم دوست با پوست با اندازه تقریبی 3344 سانتیمتر می باشد .
تشکچه کلاسیک گرم (Beurer) مدل (HK 49 Cosy) آلمان
تشکچه کلاسیک گرم (Beurer) مدل (HK 49 Cosy) آلمان
تشکچه کلاسیک گرم (Beurer) مدل (HK 49 Cosy) آلمان دارای خاموشی خودکار بعد از حدود 90 دقیقه و کنترل الکترونیکی دقیق دما می باشد .
تشکچه کلاسیک گرم (Beurer) مدل (HK 25) آلمان
تشکچه کلاسیک گرم (Beurer) مدل (HK 25) آلمان
تشکچه کلاسیک گرم (Beurer) مدل (HK 25) آلمان دارای محافظ گرمای بیش از حد BSS و رویه کتانی قابل تعویض و شستشو می باشد .
تشکچه گرمازا ویژه (Beurer) مدل (HK 72) آلمان
تشکچه گرمازا ویژه (Beurer) مدل (HK 72) آلمان
تشکچه گرمازا ویژه (Beurer) مدل (HK 72) آلمان دارای سطح بسیار نرم همراه با نوار کشی نئوپرن می باشد .
تشکچه گرمازا ویژه (Beurer) مدل (HK 65) آلمان
تشکچه گرمازا ویژه (Beurer) مدل (HK 65) آلمان
تشکچه گرمازا ویژه (Beurer) مدل (HK 65) آلمان دارای خاموشی خودکار پس حدود 90 دقیقه و محافظ گرمای بیش از حد می باشد .
تشکچه گرمازا ویژه (Beurer) مدل (HK 63) آلمان
تشکچه گرمازا ویژه (Beurer) مدل (HK 63) آلمان
تشکچه گرمازا ویژه (Beurer) مدل (HK 63) آلمان دارای محافظ گرمای بیش از حد BSS و کنترل الکترونیکی دما می باشد .
تشکچه گرمازا ویژه (Beurer) مدل (HK 58) آلمان
تشکچه گرمازا ویژه (Beurer) مدل (HK 58) آلمان
تشکچه گرمازا ویژه (Beurer) مدل (HK 58) آلمان دارای کنترل الکترونیکی دما و خاموشی خودکار پس از تقریبا 90 دقیقه می باشد .
تشکچه گرمازا ویژه (Beurer) مدل (HK 54) آلمان
تشکچه گرمازا ویژه (Beurer) مدل (HK 54) آلمان
تشکچه گرمازا ویژه (Beurer) مدل (HK 54) آلمان با رویه مواج از جنس کرک ریز و نرم .
تشکچه گرمازا ویژه (Beurer) مدل (HK 55) آلمان
تشکچه گرمازا ویژه (Beurer) مدل (HK 55) آلمان
تشکچه گرمازا ویژه (Beurer) مدل (HK 55) آلمان قابل شستشو در ماشین لباسشویی درC 40 می باشد .
تشک برقی ضد آلرژی (Beurer) مدل (UB 68 XXL) آلمان
تشک برقی ضد آلرژی (Beurer) مدل (UB 68 XXL) آلمان
تشک برقی ضد آلرژی (Beurer) مدل (UB 68 XXL) آلمان دارای BSS محافظ گرمای بیش از حد می باشد .
تشک برقی ضد آلرژی (Beurer) مدل (UB 100) آلمان
تشک برقی ضد آلرژی (Beurer) مدل (UB 100) آلمان
تشک برقی ضد آلرژی (Beurer) مدل (UB 100) آلمان قابلیت تنظیم محل گرما به صورت جداگانه(بدن+پا) را دارد .
تشک برقی ضد آلرژی (Beurer) مدل ( UB 90) آلمان
تشک برقی ضد آلرژی (Beurer) مدل ( UB 90) آلمان
تشک برقی ضد آلرژی (Beurer) مدل ( UB 90) آلمان قابلیت تنظیم محل گرما به صورت جداگانه(بدن+پا) دارد .
تشک برقی ضد آلرژی (Beurer) مدل (UB 86 XXL) آلمان
تشک برقی ضد آلرژی (Beurer) مدل (UB 86 XXL) آلمان
تشک برقی ضد آلرژی (Beurer) مدل (UB 86 XXL) آلمان دارای 12 مرحله خاموشی خودکار با فواصل 1 ساعته می باشد .
پتوی برقی (Beurer) مدل (HD 100) آلمان
پتوی برقی (Beurer) مدل (HD 100) آلمان
پتوی برقی (Beurer) مدل (HD 100) آلمان دارای تنظیم الکترونیکی انحصاری دما می باشد .
پتوی برقی (Beurer) مدل (HD 90) آلمان
پتوی برقی (Beurer) مدل (HD 90) آلمان
پتوی برقی (Beurer) مدل (HD 90) آلمان دارای محافظ گرمای بیش از حد BSS می باشد .
پتوی برقی (Beurer) مدل (HD 50) آلمان
پتوی برقی (Beurer) مدل (HD 50) آلمان
پتوی برقی (Beurer) مدل (HD 50) آلمان دارای خاموشی خودکار پس از 3 ساعت می باشد .