لطفاً صبر کنید ...

دستگاههای اندازه گیری

دستگاه های اندازه گیری برای اندازه گیری جرم ، فشار خون و .......استفاده می شوند .

محصولات شرکت‌ها
دستگاه اندازه گیری قند خون GM260 بایونیم (Bionime) سوئیس
دستگاه اندازه گیری قند خون GM260 بایونیم (Bionime) سوئیس
دستگاه اندازه گیری قند خون GM260 بایونیم (Bionime) سوئیس - Rightest Blood Glucose Monitoring System GM260
دستگاه اندازه گیری قند خون GM110 بایونیم (Bionime) سوئیس
دستگاه اندازه گیری قند خون GM110 بایونیم (Bionime) سوئیس
دستگاه اندازه گیری قند خون GM110 بایونیم (Bionime) سوئیس - Rightest Blood Glucose Monitoring System GM110
دستگاه اندازه گیری قند خون GM300 بایونیم (Bionime) سوئیس
دستگاه اندازه گیری قند خون GM300 بایونیم (Bionime) سوئیس
دستگاه اندازه گیری قند خون GM300 بایونیم (Bionime) سوئیس - Rightest Blood Glucose Monitoring System GM300
نوار اندازه گیری قند خون GS260 بایونیم (Bionime) سوئیس
نوار اندازه گیری قند خون GS260 بایونیم (Bionime) سوئیس
نوار اندازه گیری قند خون GS260 بایونیم (Bionime) سوئیس - Rightest Blood Glucose Test Strips GS260
ماژول ارزیابی عملکرد مغزی BFA
ماژول ارزیابی عملکرد مغزی BFA
ماژول ارزیابی عملکرد مغزی BFA ساخت ایران دارای مانیتورینگ میزان هوشیاری کمک به متخصصین برای کاهش ریسک هوشیاری حین عمل بهره گیری از الگوریتم ابتکاری برای اندازه گیری لحظه ای شاخص عمق بیهوشی راه اندازی ساده و سریع ماژول با بهره گیری از ژل تمیز کننده سطح پوست و نمایش یک کانال سیگنال EEG می باشد .
دستگاه اندازه گیری دز دستگاه CT Scan  (unfors) سوئد
دستگاه اندازه گیری دز دستگاه CT Scan (unfors) سوئد
دستگاه اندازه گیری دز دستگاه CT Scan آنفورس (unfors) سوئد - Dose Length Product (DLP CT Detector)
دستگاه اندازه گیری کیفیت اشعه ایکس  (unfors) سوئد
دستگاه اندازه گیری کیفیت اشعه ایکس (unfors) سوئد
دستگاه اندازه گیری کیفیت اشعه ایکس آنفورس (unfors) سوئد - X-ray meter (QA X-ray Diagnostic)