لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
سینی ابزار جراحی سوما مدل 0054-01
سینی ابزار جراحی سوما مدل 0054-01
از سینی ابزار جراحی برای قرار دادن ابزار و نمونه های بیماران استفاده شده و محلی برای قرار دادن وسایل مورد استفاده در عمل می باشد