لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
پردازنده و ثبت کننده تصاویر بافت میلستون (MILESTONE) ایتالیا
پردازنده و ثبت کننده تصاویر بافت میلستون (MILESTONE) ایتالیا
پردازنده و ثبت کننده تصاویر بافت میلستون (MILESTONE) ایتالیا - Digital documentation and video image processor
سیستم آرشیو مرکزی و آرشیو تصاویر کارل اشتورز (KARL STORZ) آلمان
سیستم آرشیو مرکزی و آرشیو تصاویر کارل اشتورز (KARL STORZ) آلمان
سیستم آرشیو مرکزی و آرشیو تصاویر کارل اشتورز (KARL STORZ) آلمان - Work Station Picture Archiving
سیستم پردازش مرکزی  آرشیو تصاویر وسیستم ارتباطی کارل اشتورز (KARL STOR
سیستم پردازش مرکزی آرشیو تصاویر وسیستم ارتباطی کارل اشتورز (KARL STOR
سیستم پردازش مرکزی آرشیو تصاویر وسیستم ارتباطی کارل اشتورز (KARL STORZ) آلمان - DICOM ,DVD,CDWorkstation Pictures, Archiving
پکس - آرشیو و انتقال تصاویر او آر تکنولوژی (O R Technology) آلمان
پکس - آرشیو و انتقال تصاویر او آر تکنولوژی (O R Technology) آلمان
پکس - سیستم آرشیو و انتقال تصاویر او آر تکنولوژی (O R Technology) آلمان - PACS - Picture and Archive and Communication System
سیستم مدیریت اطلاعات و تصاویر کلینیکی واریان (varian) سوئیس
سیستم مدیریت اطلاعات و تصاویر کلینیکی واریان (varian) سوئیس
سیستم مدیریت اطلاعات و تصاویر کلینیکی واریان (varian) سوئیس - Radiation oncology clinical data and image management software
سیستم های آرشیو ورکورد دایکام تصاویر فورسسون (Foreseeson) انگلستان
سیستم های آرشیو ورکورد دایکام تصاویر فورسسون (Foreseeson) انگلستان
سیستم های آرشیو ورکورد دایکام تصاویر فورسسون (Foreseeson) انگلستان - video hd Medical Digital Recoder
سیستم آرشیو و پردازش تصاویر پزشکی بایوترونیکس (Biotronics) انگلستان
سیستم آرشیو و پردازش تصاویر پزشکی بایوترونیکس (Biotronics) انگلستان
سیستم آرشیو و پردازش تصاویر پزشکی بایوترونیکس (Biotronics) انگلستان - Picture Archiving Comunication System (PACS)In Public and Private Cloud format 100 server base and Zero Client
آرشیو تصاویر و سیستم ارتباطی(PACS) تام تک (TomTec) آلمان
آرشیو تصاویر و سیستم ارتباطی(PACS) تام تک (TomTec) آلمان
آرشیو تصاویر و سیستم ارتباطی(PACS) تام تک (TomTec) آلمان - Workstations, Picture Archiving and Communication System, Three-Dimensional Image