لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
برس ها تمیز کننده وسیله آندوسکوپ ریچارد وولف (RICHARD WOLF) آلمان
برس ها تمیز کننده وسیله آندوسکوپ ریچارد وولف (RICHARD WOLF) آلمان
برس ها تمیز کننده وسیله آندوسکوپ ریچارد وولف (RICHARD WOLF) آلمان - Brushes, Cleaning, Instrument,Endoscope
پرسسورهای تصویر ویدئویی آندوسکوپی ریچارد وولف (RICHARD WOLF) آلمان
پرسسورهای تصویر ویدئویی آندوسکوپی ریچارد وولف (RICHARD WOLF) آلمان
پرسسورهای تصویر ویدئویی آندوسکوپی ریچارد وولف (RICHARD WOLF) آلمان - Image Processors,Video Endoscopy
سیستم های ویدئویی آندوسکوپی آداپتور ویدئویی ریچارد وولف (RICHARD WOLF)
سیستم های ویدئویی آندوسکوپی آداپتور ویدئویی ریچارد وولف (RICHARD WOLF)
سیستم های ویدئویی آندوسکوپی آداپتور ویدئویی ریچارد وولف (RICHARD WOLF) آلمان - Video Systems, Endoscopic, Video Adapter
آندوسکوپ  لوله معده ای روده ای تحتانی کارل اشتورز (KARL STORZ) آلمان
آندوسکوپ لوله معده ای روده ای تحتانی کارل اشتورز (KARL STORZ) آلمان
آندوسکوپ لوله معده ای روده ای تحتانی کارل اشتورز (KARL STORZ) آلمان - Endoscopes, Gastrointestinal Tract, Lower Tract
پرسسورهای تصویر ویدیویی آندوسکوپی استرایکر (Stryker) سوئیس
پرسسورهای تصویر ویدیویی آندوسکوپی استرایکر (Stryker) سوئیس
پرسسورهای تصویر ویدیویی آندوسکوپی استرایکر (Stryker) سوئیس - Image Processors, Video, Endoscopy
آداپتورهای آندوسکوپ/دوربین استرایکر (Stryker) سوئیس
آداپتورهای آندوسکوپ/دوربین استرایکر (Stryker) سوئیس
آداپتورهای آندوسکوپ/دوربین استرایکر (Stryker) سوئیس - Endoscope/Camera Adapters
دهانی آندوسکوپی برند مستک ( MASSTEC ) ساخت ایران
دهانی آندوسکوپی برند مستک ( MASSTEC ) ساخت ایران
در بسیاری از عملهای آندوسکوپی دستگاه گوارش باید لوله آندوسکوپ از دهان بیمار عبور کند. دهانی آندوسکوپی سبب جلوگیری از آسیب دیدن آندوسکوپ و دهان بیمار می شود. لبه های دهانی از مواد با سختی بهینه ساخته میشوند تا ضمن خنثی نمودن فشار دندانها از آسیب دیدگی دهان بیمار جلوگیری شود.
کورد نور سرد برند مبن صنعت توحید مدل اشتورزی
کورد نور سرد برند مبن صنعت توحید مدل اشتورزی
کابل فیبر نوری یا کورد نور سرد یک محصول حیاتی است که برای انتقال نور از منبع نور سرد بدون تولید گرمای اسیب زننده به بافت بدن استفاده می شود.
کورد نور سرد برند مبین صنعت توحید مدل الیمپوسی
کورد نور سرد برند مبین صنعت توحید مدل الیمپوسی
کابل فیبر نوری یا کورد نور سرد یک محصول حیاتی است که برای انتقال نور از منبع نور سرد بدون تولید گرمای اسیب زننده به بافت بدن استفاده می شود.
کورد نور سرد برند مبین صنعت توحید مدل استرایکری
کورد نور سرد برند مبین صنعت توحید مدل استرایکری
کابل فیبر نوری یا کورد نور سرد یک محصول حیاتی است که برای انتقال نور از منبع نور سرد بدون تولید گرمای اسیب زننده به بافت بدن استفاده می شود.