لطفاً صبر کنید ...

پرینتر پزشکی

پرینتر پزشکی در بخش های رادیولوژی برای پرینت سه بعدی اعضای بدن به کار می رود . کمک زیادی به پزشکان در جهت فرآیند تشخیص می کنند .

محصولات شرکت‌ها
پرینتر دیجیتال (لیزر ایمجر پرینتر )UP-DF500 سونی (Sony) امارات
پرینتر دیجیتال (لیزر ایمجر پرینتر )UP-DF500 سونی (Sony) امارات
پرینتر دیجیتال سونی مدل (لیزر ایمجر پرینتر )UP-DF500 سونی (Sony)امارات- Sony Digital Radiology Imager Model UP-DF500
پرینتر دیجیتال ( لیزر ایمیجر پرینتر )  سونی (Sony) امارات
پرینتر دیجیتال ( لیزر ایمیجر پرینتر ) سونی (Sony) امارات
پرینتر دیجیتال سونی مدل ( لیزر ایمیجر پرینتر ) UP-DF550 سونی (Sony)امارات- Sony Digital Film Imager Model UP-DF550
پرینتر دیجیتال ( لیزر ایمیجر پرینتر ) سونی (Sony) امارات
پرینتر دیجیتال ( لیزر ایمیجر پرینتر ) سونی (Sony) امارات
پرینتر دیجیتال سونی مدل UPDF750 ( لیزر ایمیجر پرینتر ) سونی (Sony)امارات- Sony Digital Mammo Imager Model UP-DF750
پرینتر رنگی ( لیزر ایمیجر پرینتر ) سونی (Sony) امارات
پرینتر رنگی ( لیزر ایمیجر پرینتر ) سونی (Sony) امارات
پرینتر رنگی سونی مدل ( لیزر ایمیجر پرینتر )UP-D77MD سونی (Sony)امارات- Sony Dicom Color Printer Model UP-D77MD
پرینتر سیاه و سفید دیجیتال سونی (Sony) امارات
پرینتر سیاه و سفید دیجیتال سونی (Sony) امارات
پرینتر سیاه و سفید دیجیتال سونی مدل UP-D897 سونی (Sony)امارات- Sony Black and White Graphic Printer Model UP-D897