لطفاً صبر کنید ...

پرینتر پزشکی

پرینتر پزشکی در بخش های رادیولوژی برای پرینت سه بعدی اعضای بدن به کار می رود . کمک زیادی به پزشکان در جهت فرآیند تشخیص می کنند .

محصولات شرکت ها
پرینتر چاپ دستبند های شناسایی بیمار ZEBRA مدل HC100
پرینتر چاپ دستبند های شناسایی بیمار ZEBRA مدل HC100
پرینتر چاپ دستبند های شناسایی بیمار ZEBRA مدل HC100 در جهت سازماندهی و نگهداری اطلاعات یک بیمار در طول دوره کامل درمان نقش موثری را ایفا می کند.
لیزر ایمیجر (پرینتر لیزری) کونیکا مینولتا (Konica Minolta) ژاپن
لیزر ایمیجر (پرینتر لیزری) کونیکا مینولتا (Konica Minolta) ژاپن
لیزر ایمیجر (پرینتر لیزری) کونیکا مینولتا (Konica Minolta) ژاپن - Laser Imager ( Laser Printer) DRYPRO 832
سیستم اتومات پرکردنچسباندن و پرینت نی کرایو (Cryo) فرانسه
سیستم اتومات پرکردنچسباندن و پرینت نی کرایو (Cryo) فرانسه
سیستم اتومات پرکردنچسباندن و پرینت نی کرایو (Cryo) فرانسه - Automatic filling,sealing printing system for straw
پرینتر دیجیتال (لیزر ایمجر پرینتر )UP-DF500 سونی (Sony) امارات
پرینتر دیجیتال (لیزر ایمجر پرینتر )UP-DF500 سونی (Sony) امارات
پرینتر دیجیتال سونی مدل (لیزر ایمجر پرینتر )UP-DF500 سونی (Sony)امارات- Sony Digital Radiology Imager Model UP-DF500
پرینتر دیجیتال ( لیزر ایمیجر پرینتر )  سونی (Sony) امارات
پرینتر دیجیتال ( لیزر ایمیجر پرینتر ) سونی (Sony) امارات
پرینتر دیجیتال سونی مدل ( لیزر ایمیجر پرینتر ) UP-DF550 سونی (Sony)امارات- Sony Digital Film Imager Model UP-DF550
پرینتر دیجیتال ( لیزر ایمیجر پرینتر ) سونی (Sony) امارات
پرینتر دیجیتال ( لیزر ایمیجر پرینتر ) سونی (Sony) امارات
پرینتر دیجیتال سونی مدل UPDF750 ( لیزر ایمیجر پرینتر ) سونی (Sony)امارات- Sony Digital Mammo Imager Model UP-DF750
پرینتر رنگی ( لیزر ایمیجر پرینتر ) سونی (Sony) امارات
پرینتر رنگی ( لیزر ایمیجر پرینتر ) سونی (Sony) امارات
پرینتر رنگی سونی مدل ( لیزر ایمیجر پرینتر )UP-D77MD سونی (Sony)امارات- Sony Dicom Color Printer Model UP-D77MD
پرینتر سیاه و سفید دیجیتال سونی (Sony) امارات
پرینتر سیاه و سفید دیجیتال سونی (Sony) امارات
پرینتر سیاه و سفید دیجیتال سونی مدل UP-D897 سونی (Sony)امارات- Sony Black and White Graphic Printer Model UP-D897