لطفاً صبر کنید ...

ترالی

ترالی اورژانس یک واحد متحرک ست که با هدف حیاتی احیای قلبی ریوی طراحی شده است .این ترالی با تمام داروها و ملزومات مورد نیاز تیم اورژانس در زمان احیای قلبی ریوی قبلا تجهیز گردیده است. این واحد متحرک در محل های استراتژیک بیمارستان یا اورژانس قرار گرفته و قادر است در زمان توقف عمل قلب و ریه به سرعت بر بالین بیمار آورده شده و توسط تیم اورژانس مورد استفاده قرار گیرد .

محصولات شرکت‌ها
ترالی 4 طبقه دستگاه شستشو ایکاس (Icos) ایتالیا
ترالی 4 طبقه دستگاه شستشو ایکاس (Icos) ایتالیا
ترالی 4 طبقه دستگاه شستشو ایکاس (Icos) ایتالیا - four level trolley
برو به صفحه