لطفاً صبر کنید ...

میکرو موتور جراحی

میکرو موتور جراحی برای کار جراحی بوده و دارای ایرموتور می باشد. دارای سیستم (چپگرد – راستگرد) و سرعت آن از 0 تا 35.000 دور می باشد.

محصولات شرکت‌ها
انواع میکروموتور وهندپس جراحی  ان اس کا (NSK) ژاپن
انواع میکروموتور وهندپس جراحی ان اس کا (NSK) ژاپن
انواع میکروموتور وهندپس جراحی ان اس کا (NSK) ژاپن - SURGICAL MICROMOTORS HAND PIECES
میکروموتور سری Marathon سایانگ (SAEYANG) کره جنوبی
میکروموتور سری Marathon سایانگ (SAEYANG) کره جنوبی
میکروموتور سری Marathon سایانگ (SAEYANG) کره جنوبی - N1, N7, Marathon-7, Marathon3, Marathon -20Center Grinder, Marathon-103Surveyor, Marathon Escort-II