لطفاً صبر کنید ...

میکرو موتور جراحی

میکرو موتور جراحی برای کار جراحی بوده و دارای ایرموتور می باشد. دارای سیستم (چپگرد – راستگرد) و سرعت آن از 0 تا 35.000 دور می باشد.

محصولات شرکت ها
میکروموتور سری Marathon سایانگ (SAEYANG) کره جنوبی
میکروموتور سری Marathon سایانگ (SAEYANG) کره جنوبی
میکروموتور سری Marathon سایانگ (SAEYANG) کره جنوبی - N1, N7, Marathon-7, Marathon3, Marathon -20Center Grinder, Marathon-103Surveyor, Marathon Escort-II
انواع میکروموتور وهندپس جراحی  ان اس کا (NSK) ژاپن
انواع میکروموتور وهندپس جراحی ان اس کا (NSK) ژاپن
انواع میکروموتور وهندپس جراحی ان اس کا (NSK) ژاپن - SURGICAL MICROMOTORS HAND PIECES