لطفاً صبر کنید ...

میکرو موتور جراحی

میکرو موتور جراحی برای کار جراحی بوده و دارای ایرموتور می باشد. دارای سیستم (چپگرد – راستگرد) و سرعت آن از 0 تا 35.000 دور می باشد.

تاکنون محصولی توسط شرکتهای عضو در این دسته ثبت نشده است.
محصولات شرکت ها
نتایج مرتبط
محصولات مرتبط