لطفاً صبر کنید ...

میکروسکوپ

میکروسکوپ دستگاهی است که برای دیدن اجسامی که با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شوند بکار می‌رود.

محصولات شرکت‌ها
میکروسکوپ استریو صاایران مدل ZSM-1001
میکروسکوپ استریو صاایران مدل ZSM-1001
میکروسکوپ استریو صاایران مدل ZSM-1001 محصول ایران به منظور درشت نمایی اجسام کدر و شفاف از 10 تا 40 برابر (به صورت زوم ) به کار می رود و با استفاده از لوازم جانبی متنوع امکان کاهش یا افزایش بزرگنمایی از 5 تا 200 برابر وجود دارد.
میکروسکوپ بیولوژی صاایران مدل BM-180N
میکروسکوپ بیولوژی صاایران مدل BM-180N
میکروسکوپ بیولوژی صاایران مدل BM-180N محصول ایران ابزاری مناسب به منظور مشاهده ی نمونه های شفاف میکروسکوپی نظیر مقاطع گیاهی و جانوری با بزرگنمایی 40تا1600 برابر به کار می رود که در زمینه ی زیست شناسی باکتری شناسی ایمنی شناسی داروشناسی و مانند آن کاربرد دارد.
میکروسکوپ پلاریزان صاایران مدل PM-480
میکروسکوپ پلاریزان صاایران مدل PM-480
میکروسکوپ پلاریزان صاایران مدل PM-480 محصول ایران این دستگاه به منظور مشاهده ی نمونه های میکروسکوپی ریز با بزرگنمایی 40 تا 600 برابر به کار می رود.
بازوهای متحرک سقفی جراحی میکروسکوپ آمیکو (Amico) کانادا
بازوهای متحرک سقفی جراحی میکروسکوپ آمیکو (Amico) کانادا
بازوهای متحرک سقفی جراحی میکروسکوپ آمیکو (Amico) کانادا - facility Booms, Ceiling -Mounted, Operation
تیشو پروسسور سریعمیکروسکوپ الکترونی کوس میلستون (MILESTONE) ایتالیا
تیشو پروسسور سریعمیکروسکوپ الکترونی کوس میلستون (MILESTONE) ایتالیا
تیشو پروسسور سریعمیکروسکوپ الکترونی کوس میلستون (MILESTONE) ایتالیا - EM KOS rapid tissue processor