لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
میکروسکوپ پلاریزان صاایران مدل PM-480
میکروسکوپ پلاریزان صاایران مدل PM-480
میکروسکوپ پلاریزان صاایران مدل PM-480 محصول ایران این دستگاه به منظور مشاهده ی نمونه های میکروسکوپی ریز با بزرگنمایی 40 تا 600 برابر به کار می رود.
میکروسکوپ بیولوژی صاایران مدل BM-180N
میکروسکوپ بیولوژی صاایران مدل BM-180N
میکروسکوپ بیولوژی صاایران مدل BM-180N محصول ایران ابزاری مناسب به منظور مشاهده ی نمونه های شفاف میکروسکوپی نظیر مقاطع گیاهی و جانوری با بزرگنمایی 40تا1600 برابر به کار می رود که در زمینه ی زیست شناسی باکتری شناسی ایمنی شناسی داروشناسی و مانند آن کاربرد دارد.
میکروسکوپ استریو صاایران مدل ZSM-1001
میکروسکوپ استریو صاایران مدل ZSM-1001
میکروسکوپ استریو صاایران مدل ZSM-1001 محصول ایران به منظور درشت نمایی اجسام کدر و شفاف از 10 تا 40 برابر (به صورت زوم ) به کار می رود و با استفاده از لوازم جانبی متنوع امکان کاهش یا افزایش بزرگنمایی از 5 تا 200 برابر وجود دارد.
تیشو پروسسور سریعمیکروسکوپ الکترونی کوس میلستون (MILESTONE) ایتالیا
تیشو پروسسور سریعمیکروسکوپ الکترونی کوس میلستون (MILESTONE) ایتالیا
تیشو پروسسور سریعمیکروسکوپ الکترونی کوس میلستون (MILESTONE) ایتالیا - EM KOS rapid tissue processor
بازوهای متحرک سقفی جراحی میکروسکوپ آمیکو (Amico) کانادا
بازوهای متحرک سقفی جراحی میکروسکوپ آمیکو (Amico) کانادا
بازوهای متحرک سقفی جراحی میکروسکوپ آمیکو (Amico) کانادا - facility Booms, Ceiling -Mounted, Operation
نتایج مرتبط
محصولات مرتبط