لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
تصویر برداری تشدید مغناطیسی (ام-آر-آی )  (NEUSOFT) چین
تصویر برداری تشدید مغناطیسی (ام-آر-آی ) (NEUSOFT) چین
تصویر برداری تشدید مغناطیسی (ام-آر-آی ) (NEUSOFT) چین - Scanning Systems, Magnetic Resonance Imaging
قطعات ام ار ای رفیوربیشد (Refurbished) هلند
قطعات ام ار ای رفیوربیشد (Refurbished) هلند
قطعات ام ار ای رفیوربیشد (Refurbished) هلند - Spare part of Magetic Resonance Imaging
تصویر برداری تشدید مغناطیسی (ام-آر-آی ) رلیانت (Reliant) آمریکا
تصویر برداری تشدید مغناطیسی (ام-آر-آی ) رلیانت (Reliant) آمریکا
تصویر برداری تشدید مغناطیسی (ام-آر-آی ) رلیانت (Reliant) آمریکا - Scanning Systems, Magnetic Resonance Imaging
قطعات ام آر آی 1.5Tمدل SM 160  اسکیمدیکس (SCIMEDIX) کره جنوبی
قطعات ام آر آی 1.5Tمدل SM 160 اسکیمدیکس (SCIMEDIX) کره جنوبی
قطعات ام آر آی 1.5Tمدل SM 160 اسکیمدیکس (SCIMEDIX) کره جنوبی - MRI 1.5T - SM160 spare part