لطفاً صبر کنید ...

آندوسکوپی بینی

پزشکان برای مشاهده داخل بینی و سینوس ها از وسیله ای بنام اندوسکوپ استفاده می کنند. در صورتیکه این مشاهده فقط جنبه تشخیصی داشته باشد به آن اندوسکوپی تشخیصی و در صورتیکه عمل جراحی با استفاده از اندوسکوپ انجام شود به آن اندوسکوپی درمانی می گویند.

محصولات شرکت‌ها