لطفاً صبر کنید ...

آندوسکوپی بینی

پزشکان برای مشاهده داخل بینی و سینوس ها از وسیله ای بنام اندوسکوپ استفاده می کنند. در صورتیکه این مشاهده فقط جنبه تشخیصی داشته باشد به آن اندوسکوپی تشخیصی و در صورتیکه عمل جراحی با استفاده از اندوسکوپ انجام شود به آن اندوسکوپی درمانی می گویند.

تاکنون محصولی توسط شرکتهای عضو در این دسته ثبت نشده است.
محصولات شرکت ها
نتایج مرتبط
محصولات مرتبط