لطفاً صبر کنید ...

سوزن و سرمته

این دسته شامل سوزن دندانپزشکی ، سوزن خردکن ، سوزن اسپاینال ، سوزن اپیدورال ، سوزن پانکچر ، سوزن میکروب شناسی و ... می باشد. 

(اسپاینال = بی‌حسی نخاعی نوعی از بیهوشی منطقه‌ای است که به صورت تزریق ماده بی‌حسی موضعی به فضای زیر دورا می‌باشد.

اپیدورال =در پزشکی اپیدورال روشی است که از طریق آن می‌توان دارو یا ماده حاجب را به داخل فضای اپیدورال تزریق کرد. شبیه اسپاینال هست ولی برای رسیدن به بی‌حسی اپیدورال در مقایسه با بی‌حسی اسپاینال به مقدار داروی بیشتری نیاز است و در روش اپیدورال، تزریق ممکن است در هر نقطه‌ای در امتداد ستون فقرات انجام شود،)

محصولات شرکت‌ها
سرمته توپی الماسه زبر 4 میلیمتر 10 سانت مدترونیک (Medtronic) آمریکا
سرمته توپی الماسه زبر 4 میلیمتر 10 سانت مدترونیک (Medtronic) آمریکا
سرمته توپی الماسه زبر 4 میلیمتر 10 سانت مدترونیک (Medtronic) - LEGEND BALL DIAMOND EXTRA COARSE 4MM, 10 CM
سرمته توپی الماسه زبر 5 میلیمتر 10 سانت مدترونیک (Medtronic) آمریکا
سرمته توپی الماسه زبر 5 میلیمتر 10 سانت مدترونیک (Medtronic) آمریکا
سرمته توپی الماسه زبر 5 میلیمتر 10 سانت مدترونیک (Medtronic) - LEGEND BALL DIAMOND EXTRA COARSE 10CM, 5MM