لطفاً صبر کنید ...

انواع سوزن

سوزن ها جهت تزریق کاربرد دارند، به طور معمول هرچه سن فرد کمتر باشد از سوزن‌ های با قطر کوچک‌ تر و بسته به نوع کاربرد آن متفاوت استفاده می‌ شود.

محصولات شرکت‌ها
سوزن نمونه برداری استخوان Marrow سونامی (Tsunami) ایتالیا
سوزن نمونه برداری استخوان Marrow سونامی (Tsunami) ایتالیا
سوزن نمونه برداری استخوان Marrow سونامی (Tsunami) ایتالیا - Bone Marrow Biopsy Needle
سوزن نمونه برداری استخوان سونامی (Tsunami) ایتالیا
سوزن نمونه برداری استخوان سونامی (Tsunami) ایتالیا
سوزن نمونه برداری استخوان سونامی (Tsunami) ایتالیا - Bone Access Needle
سوزن نمونه برداری شیبا سونامی (Tsunami) ایتالیا
سوزن نمونه برداری شیبا سونامی (Tsunami) ایتالیا
سوزن نمونه برداری شیبا سونامی (Tsunami) ایتالیا - Chiba Biopsy Needle
سوزنگیر نوپا (nopa) آلمان
سوزنگیر نوپا (nopa) آلمان
سوزنگیر نوپا (nopa) آلمان - needle holder
برو به صفحه