لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
ست نفروستومی (RUSCH) مدل SUPERGLIDE PUNCTURE SET PCN 2
ست نفروستومی (RUSCH) مدل SUPERGLIDE PUNCTURE SET PCN 2
ست نفروستومی (RUSCH) مدل SUPERGLIDE PUNCTURE SET PCN 2 محصول آلمان دارای کتتر پیگتیل رادیواپک از جنس پلی یورتان به طول 30 سانتی متر با پوشش هیدروژل و سوراخ مرکزی و شش منفذ جهت تخلیه راحت تر ادرار می باشد .
ست نفروستومی ملکوت آلوین (Allwin) آمریکا
ست نفروستومی ملکوت آلوین (Allwin) آمریکا
ست نفروستومی ملکوت آلوین (Allwin) آمریکا - percutaneous nephrostomy malecot
ست نفروستومی دریناج پیگتیل آلوین (Allwin) آمریکا
ست نفروستومی دریناج پیگتیل آلوین (Allwin) آمریکا
ست نفروستومی دریناج پیگتیل آلوین (Allwin) آمریکا - Ultima Drainage sets-pigtail
ست نفروستومی سوپراپابلیک آلوین (Allwin) آمریکا
ست نفروستومی سوپراپابلیک آلوین (Allwin) آمریکا
ست نفروستومی سوپراپابلیک آلوین (Allwin) آمریکا - Catheters,Urinary,Suprapublic