لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
ست نفروستومی (RUSCH) مدل SUPERGLIDE PUNCTURE SET PCN 2
ست نفروستومی (RUSCH) مدل SUPERGLIDE PUNCTURE SET PCN 2
ست نفروستومی (RUSCH) مدل SUPERGLIDE PUNCTURE SET PCN 2 محصول آلمان دارای کتتر پیگتیل رادیواپک از جنس پلی یورتان به طول 30 سانتی متر با پوشش هیدروژل و سوراخ مرکزی و شش منفذ جهت تخلیه راحت تر ادرار می باشد .
نتایج مرتبط
محصولات مرتبط