لطفاً صبر کنید ...

انواع سیمان ارتوپدی

سیمان استخوانی به ماده شیمیایی خاصی می گویند که در بدن برای چسباندن استخوان بکار برده می شود. سیمان استخوانی از جنس متاکریلات بوده و مانند سیمان ساختمانی پس از آماده شدن سفت و جامد می شود. از سیمان استخوانی معمولا برای اتصال اجزاء مفاصل مصنوعی به استخوان استفاده می شود. سیمان استخوان برای پر کردن حفرات کیست ها یا تومورهای استخوانی هم کاربرد دارد.

محصولات شرکت‌ها
دستگاه بی خطرساز پسماند کاسو (KASU) ایتالیا
دستگاه بی خطرساز پسماند کاسو (KASU) ایتالیا
دستگاه بی خطرساز پسماند کاسو (KASU) ایتالیا - Waste-Disposal Units
سیمانهای ارتوپدیBioFix سینیمد (Synimed) فرانسه
سیمانهای ارتوپدیBioFix سینیمد (Synimed) فرانسه
سیمانهای ارتوپدیBioFix سینیمد (Synimed) فرانسه - BONE CEMENT ACCESSORIES
سیمان ارتوپدی سونامی (Tsunami) ایتالیا
سیمان ارتوپدی سونامی (Tsunami) ایتالیا
سیمان ارتوپدی سونامی (Tsunami) ایتالیا - Orthopedic Bone Cement