لطفاً صبر کنید ...

انواع سیمان ارتوپدی

سیمان استخوانی به ماده شیمیایی خاصی می گویند که در بدن برای چسباندن استخوان بکار برده می شود. سیمان استخوانی از جنس متاکریلات بوده و مانند سیمان ساختمانی پس از آماده شدن سفت و جامد می شود. از سیمان استخوانی معمولا برای اتصال اجزاء مفاصل مصنوعی به استخوان استفاده می شود. سیمان استخوان برای پر کردن حفرات کیست ها یا تومورهای استخوانی هم کاربرد دارد.

محصولات شرکت‌ها
سیمان ارتوپدی سونامی (Tsunami) ایتالیا
سیمان ارتوپدی سونامی (Tsunami) ایتالیا
سیمان ارتوپدی سونامی (Tsunami) ایتالیا - Orthopedic Bone Cement
سیمانهای ارتوپدیBioFix سینیمد (Synimed) فرانسه
سیمانهای ارتوپدیBioFix سینیمد (Synimed) فرانسه
سیمانهای ارتوپدیBioFix سینیمد (Synimed) فرانسه - BONE CEMENT ACCESSORIES
سیستم تزریق سیمان داخل مهر ه های ستون فقرات  استرایکر (Stryker) سوئیس
سیستم تزریق سیمان داخل مهر ه های ستون فقرات استرایکر (Stryker) سوئیس
سیستم تزریق سیمان داخل مهر ه های ستون فقرات استرایکر (Stryker) سوئیس - Percutaneous Cement Delivery System
محدود کننده ها , سیمان ارتوپدی استرایکر (Stryker) سوئیس
محدود کننده ها , سیمان ارتوپدی استرایکر (Stryker) سوئیس
محدود کننده ها , سیمان ارتوپدی استرایکر (Stryker) سوئیس - Restrictors, Orthopedic Cement
سیستم تزریق سیمان داخل مهره استرایکر (Stryker) سوئیس
سیستم تزریق سیمان داخل مهره استرایکر (Stryker) سوئیس
سیستم تزریق سیمان داخل مهره استرایکر (Stryker) سوئیس - Percotanus Cement Delivery Sys.
برو به صفحه