لطفاً صبر کنید ...

لوازم اندازه گیری ارتوپدی

لوازم اندازه گیری شامل  ادوات مختلف سنجش و ارزیابی قدرت، حساسیت و تناسب اعضای بدن شامل گونیا، اندازه گیری زوایای مفاصل، اندازه گیری دامنه حرکتی، میزان حساسیت نقطه ای پوست، ارزیابی قدرت عضلات، انگشتان، دست ها و ضخامت چربی از جمله محصولات ارائه شده در این بخش می باشند.

تاکنون محصولی توسط شرکتهای عضو در این دسته ثبت نشده است.
محصولات شرکت‌ها