لطفاً صبر کنید ...

گچ ارتوپدی

پزشک با استفاده از گچ ارتوپدی سعی در بی حرکت کردن مفصل آسیب دیده یا استخوان شکسته شده می کند.

محصولات شرکت‌ها