لطفاً صبر کنید ...

گچ ارتوپدی

پزشک با استفاده از گچ ارتوپدی سعی در بی حرکت کردن مفصل آسیب دیده یا استخوان شکسته شده می کند.

محصولات شرکت ها
انواع گچهای ریخته گری دندانسازی ارنست (ERNST) آلمان
انواع گچهای ریخته گری دندانسازی ارنست (ERNST) آلمان
انواع گچهای ریخته گری دندانسازی ارنست (ERNST) آلمان - HINRIVEST K.B SH074 Pink Aluminium oxyde white