لطفاً صبر کنید ...

اسمومتر

اسمومتر دستگاهی برای اندازه گیری فشار اسمزی یک محلول ، کلوئید یا ترکیب است .

محصولات شرکت‌ها