لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
فریزر آزمایشگاهی دمای خیلی پایین هایر (Haier) چین
فریزر آزمایشگاهی دمای خیلی پایین هایر (Haier) چین
فریزر آزمایشگاهی دمای خیلی پایین هایر (Haier) چین - Freezers, Laboratory, Ultralow Temperature
فریزرها آزمایشگاه برودتی نیتروژن مایع هایر (Haier) چین
فریزرها آزمایشگاه برودتی نیتروژن مایع هایر (Haier) چین
فریزرها آزمایشگاه برودتی نیتروژن مایع هایر (Haier) چین - Freezers, Laboratory, Cryogenic, Liquid Nitrogen
فریزر آزمایشگاهی دمای خیلی پایین (VESTFROST) دانمارک
فریزر آزمایشگاهی دمای خیلی پایین (VESTFROST) دانمارک
فریزر آزمایشگاهی دمای خیلی پایین (VESTFROST) دانمارک - Freezers, Laboratory, Ultralow Temperature
فریزر آزمایشگاهی دمای خیلی پایین صندوقی (VESTFROST) دانمارک
فریزر آزمایشگاهی دمای خیلی پایین صندوقی (VESTFROST) دانمارک
فریزر آزمایشگاهی دمای خیلی پایین صندوقی (VESTFROST) دانمارک - Freezers, Laboratory, Ultralow Temperature, Chest
دستگاه آنالیز و مواد مصرفی دیاموند (Diamond) امریکا
دستگاه آنالیز و مواد مصرفی دیاموند (Diamond) امریکا
دستگاه آنالیز و مواد مصرفی دیاموند (Diamond) امریکا - electrolyte analyzer and Consumables
شیکر خون سنترون (CENTRON) کره جنوبی
شیکر خون سنترون (CENTRON) کره جنوبی
شیکر خون سنترون (CENTRON) کره جنوبی - COLLECTION MIXER
 دستگاه آنالیز خواب کامپیومدیکس (Comumedics Lim) استرالیا
دستگاه آنالیز خواب کامپیومدیکس (Comumedics Lim) استرالیا
دستگاه آنالیز خواب کامپیومدیکس (Comumedics Lim) استرالیا - Sleep Systems
برو به صفحه