لطفاً صبر کنید ...

اکسیژن ساز

اکسیژن ساز دستگاه‌ های پزشکی هستند که اکسیژن موجود در هوای محیط را متمرکز می‌کنند تا گاز اکسیژن غنی شده را برای بیماران تامین کنند. دو نوع اصلی از اکسیژن ساز به نام اکسیژن ساز ثابت و قابل حمل.

محصولات شرکت‌ها
اکسیژن ساز 5 لیتری زیکلاس مد Zyklusmed آلمان
اکسیژن ساز 5 لیتری زیکلاس مد Zyklusmed آلمان
اکسیژن ساز 5 لیتری زیکلاس مد Zyklusmed آلمان دارای ۲ عدد LED برای نمایش خلوص اکسیژن بالا و پایین .
اکسیژن ساز 5 لیتری دیجیتال (با خلوص سنج ) یوول (yuwell) مدل 7F5A
اکسیژن ساز 5 لیتری دیجیتال (با خلوص سنج ) یوول (yuwell) مدل 7F5A
اکسیژن ساز 5 لیتری دیجیتال (با خلوص سنج ) یوول (yuwell) مدل 7F5A دارای ذخیره سازی زمان .
اکسیژن ساز 5 لیتری با نبولایزر (با خلوص سنج) یوول (yuwell) مدل 7F5W
اکسیژن ساز 5 لیتری با نبولایزر (با خلوص سنج) یوول (yuwell) مدل 7F5W
اکسیژن ساز 5 لیتری با نبولایزر (با خلوص سنج) یوول (yuwell) مدل 7F5W دارای استانداردCE-FDA .
اکسیژناتور غشایی اطفال نیپرو (Nipro) امارات
اکسیژناتور غشایی اطفال نیپرو (Nipro) امارات
اکسیژناتور غشایی اطفال نیپرو (Nipro) امارات - Infant Pediatric Membrane Oxygenator
اکسیژن متر - هدایت سنج - کدورت سنج (Lovibond) آلمان
اکسیژن متر - هدایت سنج - کدورت سنج (Lovibond) آلمان
اکسیژن متر - هدایت سنج - کدورت سنج لاوی باند (Lovibond) آلمان - Turbidity meter - Dozmeter- canductivity