لطفاً صبر کنید ...

اکسیژن ساز

اکسیژن ساز دستگاه‌ های پزشکی هستند که اکسیژن موجود در هوای محیط را متمرکز می‌کنند تا گاز اکسیژن غنی شده را برای بیماران تامین کنند. دو نوع اصلی از اکسیژن ساز به نام اکسیژن ساز ثابت و قابل حمل.

محصولات شرکت‌ها
اکسیژناتور بزرگسال مدترونیک (Medtronic) آمریکا
اکسیژناتور بزرگسال مدترونیک (Medtronic) آمریکا
اکسیژناتور بزرگسال مدترونیک (Medtronic) - trillium affinity nt oxygenator combo 541t with access port+custom packs adult