لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
پانورامیک دیجیتال با قابلیت تومو گرافی پلانمکا (Planmeca) فنلاند
پانورامیک دیجیتال با قابلیت تومو گرافی پلانمکا (Planmeca) فنلاند
پانورامیک دیجیتال با قابلیت تومو گرافی پلانمکا (Planmeca) فنلاند - digital panoramic
پانورامیک سفالومتری - سه بعدی پلانمکا (Planmeca) فنلاند
پانورامیک سفالومتری - سه بعدی پلانمکا (Planmeca) فنلاند
پانورامیک سفالومتری - سه بعدی پلانمکا (Planmeca) فنلاند - Panoramic -cephalo-3D
پانورامیک و سفالومتری با قابلیت دیجیتال شدن  پلانمکا (Planmeca) فنلاند
پانورامیک و سفالومتری با قابلیت دیجیتال شدن پلانمکا (Planmeca) فنلاند
پانورامیک و سفالومتری با قابلیت دیجیتال شدن پلانمکا (Planmeca) فنلاند - Panoramic -cephalo upgradable to digital