لطفاً صبر کنید ...

ابزار جراحی اطفال و نوزادان

ابزار جراحی اطفال و نوزادان ابزاری است که برای جراحی اطفال بکار می رود .

محصولات شرکت ها
ونتریس - برای درمان VUR  پرومدون (Promedon) آرژانتین
ونتریس - برای درمان VUR پرومدون (Promedon) آرژانتین
ونتریس - برای درمان VUR پرومدون (Promedon) آرژانتین ماده ای حجم دهنده ی بافتی با سازگاری حیاتی غیر قابل جذب و صناعی برای درمان آندوسکوپیک رفلاکس وزیکویورترال در کودکان می باشد
نتایج مرتبط
محصولات مرتبط