لطفاً صبر کنید ...

پلیت کوتر

پلیت کوتر از جنس سیلیکون هادی می باشد. نرمی و انعطاف پذیری این صفحه ، باعث سهولت استفاده و امکان بکارگیری آن در بخش های مختلف بدن بیمار می باشد. همچنین امکان اتصال با ECG و یا آندوسکوپی به کانکتور این صفحه فراهم است. صفحه بیمار با یک کابل با طول 3 متر به دستگاه متصل می شود. برای تمیز کردن و ضد عفونی کردن صفحه بیمار ، دقیقا مشابه قلم تک قطبی عمل کنید.

محصولات شرکت‌ها
پلیت و کابل رابط پلیت شنزن (Shenzhen) چین
پلیت و کابل رابط پلیت شنزن (Shenzhen) چین
پلیت و کابل رابط پلیت شنزن (Shenzhen) چین - patient return plate cable and grounding pad
پلیت یکبار مصرف الکترو کوتر تک قطبی بزرگسال کاتای (Cathay) چین
پلیت یکبار مصرف الکترو کوتر تک قطبی بزرگسال کاتای (Cathay) چین
پلیت یکبار مصرف الکترو کوتر تک قطبی بزرگسال کاتای (Cathay) چین - Monopolar adult grounding pad
پلیت یکبار مصرف الکترو کوتر تک قطبی به همراه کابل کاتای (Cathay) چین
پلیت یکبار مصرف الکترو کوتر تک قطبی به همراه کابل کاتای (Cathay) چین
پلیت یکبار مصرف الکترو کوتر تک قطبی به همراه کابل کاتای (Cathay) چین - Monopolar infant grounding pad with cable
پلیت یکبار مصرف الکترو کوتر تک قطبی اطفال کاتای (Cathay) چین
پلیت یکبار مصرف الکترو کوتر تک قطبی اطفال کاتای (Cathay) چین
پلیت یکبار مصرف الکترو کوتر تک قطبی اطفال کاتای (Cathay) چین - Monopolar pediatric grounding pad
پلیت یکبار مصرف الکترو کوتر تک قطبی اطفال به همراه کابل  کاتای (Cathay
پلیت یکبار مصرف الکترو کوتر تک قطبی اطفال به همراه کابل کاتای (Cathay
پلیت یکبار مصرف الکترو کوتر تک قطبی اطفال به همراه کابل کاتای (Cathay) چین - Monopolar pediatric grounding pad with cable
پلیت یکبار مصرف الکترو کوتر دو قطبی بزرگسال  کاتای (Cathay) چین
پلیت یکبار مصرف الکترو کوتر دو قطبی بزرگسال کاتای (Cathay) چین
پلیت یکبار مصرف الکترو کوتر دو قطبی بزرگسال کاتای (Cathay) چین - Bipolar adult grounding pad
پلیت یکبار مصرف الکترو کوتر دو قطبی به همراه کابل کاتای (Cathay) چین
پلیت یکبار مصرف الکترو کوتر دو قطبی به همراه کابل کاتای (Cathay) چین
پلیت یکبار مصرف الکترو کوتر دو قطبی به همراه کابل کاتای (Cathay) چین - Bipolar infant grounding pad with cable
پلیت یکبار مصرف الکترو کوتر دو قطبی اطفال  کاتای (Cathay) چین
پلیت یکبار مصرف الکترو کوتر دو قطبی اطفال کاتای (Cathay) چین
پلیت یکبار مصرف الکترو کوتر دو قطبی اطفال کاتای (Cathay) چین - Bipolar pediatric grounding pad
پلیت یکبار مصرف الکترو کوتر دو قطبی اطفال به همراه کابل  کاتای (Cathay
پلیت یکبار مصرف الکترو کوتر دو قطبی اطفال به همراه کابل کاتای (Cathay
پلیت یکبار مصرف الکترو کوتر دو قطبی اطفال به همراه کابل کاتای (Cathay) چین - Bipolar pediatric grounding pad with cable