لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
ظاهر کننده فیلم اشعه ایکس خودکار کولنتا (Colenta) اتریش
ظاهر کننده فیلم اشعه ایکس خودکار کولنتا (Colenta) اتریش
ظاهر کننده فیلم اشعه ایکس خودکار کولنتا (Colenta) اتریش - Automatic x-ray film processors
تجهیزات ظهور فیلم اشعه ایکس کولنتا (Colenta) اتریش
تجهیزات ظهور فیلم اشعه ایکس کولنتا (Colenta) اتریش
تجهیزات ظهور فیلم اشعه ایکس کولنتا (Colenta) اتریش - x-ray tank processor equipment
لوازم اتاق تاریک رادبوگرافی کولنتا (Colenta) اتریش
لوازم اتاق تاریک رادبوگرافی کولنتا (Colenta) اتریش
لوازم اتاق تاریک رادبوگرافی کولنتا (Colenta) اتریش - Darkroom accessories
ظاهرکننده های فیلم اشعه ایکس خودکار  (Gmedi) کره جنوبی
ظاهرکننده های فیلم اشعه ایکس خودکار (Gmedi) کره جنوبی
ظاهرکننده های فیلم اشعه ایکس خودکار جی مدی (Gmedi) کره جنوبی - X-Ray Film Processors, Automatic
روکش جذب کننده اشعه اینفاب (INFAB) آمریکا
روکش جذب کننده اشعه اینفاب (INFAB) آمریکا
روکش جذب کننده اشعه اینفاب (INFAB) آمریکا - SorbXTM Scatter Shields Drapes
ریکوردر مدیکال DVD سونی (Sony) امارات
ریکوردر مدیکال DVD سونی (Sony) امارات
ریکوردر مدیکال DVD سونی مدل DVO-1000MD سونی (Sony)امارات- Sony Medical DVD Recorder Model DVO-1000MD
 آشکارسازی به کمک کامپیوتر بایوجناست (BIOGNOST) کرواسی
آشکارسازی به کمک کامپیوتر بایوجناست (BIOGNOST) کرواسی
سیستم های آشکارسازی به کمک کامپیوتر بایوجناست (BIOGNOST) کرواسی - Computer-Aided Detection Systems, Papanicolaou Smear