لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
دستگاه رادیوگرافی پری آپیکال MyRay ایتالیا مدل RXAC
دستگاه رادیوگرافی پری آپیکال MyRay ایتالیا مدل RXAC
دستگاه رادیوگرافی پری آپیکال MyRay ایتالیا مدل RXAC دارای کنترل با صفحه نمایش سه رقمی برای نشان دادن صدم ثانیه تابش می باشد .
دستگاه رادیوگرافی پری آپیکال MyRay ایتالیا مدل RXDC eXTend
دستگاه رادیوگرافی پری آپیکال MyRay ایتالیا مدل RXDC eXTend
دستگاه رادیوگرافی پری آپیکال MyRay ایتالیا مدل RXDC eXTend دارای حرکت روان و با ثبات هد و بازوها و قابل نصب روی دیوار می باشد .
رادیوگرافی پری آپیکال MyRay ایتالیا مدل RXDC HyperSphere+
رادیوگرافی پری آپیکال MyRay ایتالیا مدل RXDC HyperSphere+
رادیوگرافی پری آپیکال MyRay ایتالیا مدل RXDC HyperSphere+ با اتصال منحصر بفرد کروی شکل هد به بازو که اجازه تنظیم هد را در کلیه جهات می دهد.
دستگاه رادیوگرافی دیجیتال پانورامیک MyRay ایتالیا HYPERION X5
دستگاه رادیوگرافی دیجیتال پانورامیک MyRay ایتالیا HYPERION X5
دستگاه رادیوگرافی دیجیتال پانورامیک MyRay ایتالیا HYPERION X5 دارای فانکشن MultiPAN یعنی قابلیت انتخاب بهترین تصویر پانورامیک با توجه به انتظار دندانپزشک می باشد .
سیستم سنسور دیجیتال رادیوگرافی MyRay ایتالیا مدل X-POD
سیستم سنسور دیجیتال رادیوگرافی MyRay ایتالیا مدل X-POD
سیستم سنسور دیجیتال رادیوگرافی MyRay ایتالیا مدل X-POD دارای اتصال تقویت شده سیم به پشت سنسور می باشد .
سنسور دیجیتال رادیوگرافی MyRay ایتالیا مدل Zen X
سنسور دیجیتال رادیوگرافی MyRay ایتالیا مدل Zen X
سنسور دیجیتال رادیوگرافی MyRay ایتالیا مدل Zen X دارای رابط USB 2.0 برای اتصال آسان به استیشن کاری می باشد .
آشکاسازهااشعه ایکس رادیوگرافی دیجیتال ای ری (iRay) چین
آشکاسازهااشعه ایکس رادیوگرافی دیجیتال ای ری (iRay) چین
آشکاسازهااشعه ایکس رادیوگرافی دیجیتال ای ری (iRay) چین - Detector X-Ray Digital Radiography
سیستم های رادیوگرافی دیجیتال جوزف (JOSEF) سوئیس
سیستم های رادیوگرافی دیجیتال جوزف (JOSEF) سوئیس
سیستم های رادیوگرافی دیجیتال جوزف (JOSEF) سوئیس - Radiographic System,Digital
سیستم های رادیوگرافیدیجیتال جوزف (JOSEF) سوئیس
سیستم های رادیوگرافیدیجیتال جوزف (JOSEF) سوئیس
سیستم های رادیوگرافیدیجیتال جوزف (JOSEF) سوئیس - Radiographic System,Digital
سیستم های رادیوگرافی  دیجیتال جوزف (JOSEF) سوئیس
سیستم های رادیوگرافی دیجیتال جوزف (JOSEF) سوئیس
سیستم های رادیوگرافی دیجیتال جوزف (JOSEF) سوئیس - Radiographic Systems, Digital
سیستم های رادیوگرافی  دیجیتال جوزف (JOSEF) سوئیس
سیستم های رادیوگرافی دیجیتال جوزف (JOSEF) سوئیس
سیستم های رادیوگرافی دیجیتال جوزف (JOSEF) سوئیس - Radiographic Systems,Digital
برو به صفحه