لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
رادیوتراپی (Carl Zeiss) مدل INTRABEM IORT
رادیوتراپی (Carl Zeiss) مدل INTRABEM IORT
رادیوتراپی (Carl Zeiss) مدل INTRABEM IORT محصول آلمان می توان یا با وارد کردن پروپ در کانال بیوپسی یا با قرار دادن مستقیم اپلیکاتورهای بهینه شده در tumor bed انجام داد
نتایج مرتبط
محصولات مرتبط