لطفاً صبر کنید ...

کمک تنفسی

دستگاه کمک تنفسی مانند دستگاه CPAP به اختصار از عبارت لاتین Continuos Positive Airway Pressre (فشار جریان هوای مثبت دایمی) گرفته شده است. CPAP دستگاهی کوچک می باشد که برای کمک به افرادی که از اختلالات خواب یا حالت های دیگر رنج می برند مورد استفاده قرار میگیرد.این اختلالات تأثیر منفی بر روی عملکرد تنفسی چه در هنگام خواب و چه در فعالیتهای روز مره می گذارد.نحوه کار این دستگاه بصورت آزاد سازی یک جریان هوای مختصر پیوسته می باشد که مستقیم وارد بینی فرد می شود و موجب رفع گرفتگی عمل تنفس می شود.

محصولات شرکت‌ها
دستگاه های فشار هوای مثبت پیوسته وین من (Weinmann) آلمان
دستگاه های فشار هوای مثبت پیوسته وین من (Weinmann) آلمان
دستگاه های فشار هوای مثبت پیوسته وین من (Weinmann) آلمان - Continuous Positive Airway Pressure Units
مدار تنفسی شاوکسین (SHAOXING) چین
مدار تنفسی شاوکسین (SHAOXING) چین
مدار تنفسی شاوکسین (SHAOXING) چین - disposable anesthesia breathing circuit
دستگاه های فشار هوای مثبت پیوسته استفن (Stephan) آلمان
دستگاه های فشار هوای مثبت پیوسته استفن (Stephan) آلمان
دستگاه های فشار هوای مثبت پیوسته استفن (Stephan) آلمان - Continuous Positive Airway Pressure Units
دستگاه کمک تنفسی فشار مثبت بی ام سی (BMC) چین
دستگاه کمک تنفسی فشار مثبت بی ام سی (BMC) چین
دستگاه کمک تنفسی فشار مثبت بی ام سی (BMC) چین - Bilevel Positive Airway Pressure
دستگاه کمک تنفسی مداوم بی ام سی (BMC) چین
دستگاه کمک تنفسی مداوم بی ام سی (BMC) چین
دستگاه کمک تنفسی مداوم بی ام سی (BMC) چین - Continuos Positive Airway Pressure (CPAP)
دستگاه کمک تنفس بی ام سی (BMC) چین
دستگاه کمک تنفس بی ام سی (BMC) چین
دستگاه کمک تنفس بی ام سی (BMC) چین - Continuos Positive Airway Pressure
دستگاه کمک تنفسی APAP بی ام سی (BMC) چین
دستگاه کمک تنفسی APAP بی ام سی (BMC) چین
دستگاه کمک تنفسی APAP بی ام سی (BMC) چین - Automatic Positive Airway Pressure(APAP)
دستگاه کمک تنفسی بی ام سی (BMC) چین
دستگاه کمک تنفسی بی ام سی (BMC) چین
دستگاه کمک تنفسی بی ام سی (BMC) چین - Autp Positive Airway Pressure - APAP
راه تنفسی استریمد (Sterimed) هند
راه تنفسی استریمد (Sterimed) هند
راه تنفسی استریمد (Sterimed) هند - Tracheal Airways