لطفاً صبر کنید ...

رتینوسکوپ

رتینوسکوپ ( شَبَکیه‌ بین )  ابزاری کمکی در چشم پزشکی تخصصی است. از جمله کاربردهای رتینوسکوپ می توان به کمک به تشخیص دوربینی، نزدیک بینی، آستیگماتیزم و به طور کلی سنجش نیروی انکساری چشم حتی بدون همکاری بیمار اشاره کرد. این کار در تعیین نمره ی عینک کودکان ارزش دارد.

محصولات شرکت‌ها
رنوسکوپ تکنو (TEKNO) آلمان
رنوسکوپ تکنو (TEKNO) آلمان
رنوسکوپ تکنو (TEKNO) آلمان - URETRO-RENOSCOPE
الکترود / الکترورتینوگرافی تامی (Tomey) آلمان
الکترود / الکترورتینوگرافی تامی (Tomey) آلمان
الکترود / الکترورتینوگرافی تامی (Tomey) آلمان - Electrod /Electroretinographic
تصویر برداری از شبکیه تامی (Tomey) آلمان
تصویر برداری از شبکیه تامی (Tomey) آلمان
تصویر برداری از شبکیه تامی (Tomey) آلمان - Cornea/Anterior Segment OCT
دستگاه رتینوسکوپ  BETA 200
دستگاه رتینوسکوپ BETA 200
دستگاه رتینوسکوپ BETA 200 محصول هاین آلمان دارای لنزهای چند لایه برای انعکاس شفاف فوندوس و تسهیل تشخیص نقطه خنثی و مجهز به Para Stop به منظور تسهیل انتخاب پرتو های موازی است.
همچنین دارای فیلتر پلاریزاسیون با قابلیت حذف تشعشعات اضافی و انعکاس های داخلی برای ایجاد انعکاس شفاف به مردمک و فیلتر نور نارنجی (انتخابی) جهت کاهش خیره شدن بیمار بدون تاثیر در انعکاس فوندوس می باشد .