لطفاً صبر کنید ...

رتینوسکوپ

رتینوسکوپ ابزاری کمکی در چشم پزشکی تخصصی است. از جمله کاربردهای رتینوسکوپ می توان به کمک به تشخیص دوربینی، نزدیک بینی، آستیگماتیزم و به طور کلی سنجش نیروی انکساری چشم اشاره کرد. در این قسمت آخرین مدلها و فناوریهای رتینوسکوپ از کمپانیهای معتبرهاین، ریشتر و ولش آلن عرضه و معرفی شده اند.

تاکنون محصولی توسط شرکتهای عضو در این دسته ثبت نشده است.
محصولات شرکت‌ها