لطفاً صبر کنید ...

رینومانومتر

با رینومانومتر، متد اندازه ‏گیری جدیدی بوجود آمده است که هم در کلینیک‏ های تشخیصی ENT و هم در معاینات روزمره پزشکان گوش و حلق و بینی قابل انجام است. اندازه‏ گیری ها تحت شرایط فیزیولوژیک تنفس خودبخود انجام می ‏شود و امکان بررسی کمی و ابژکتیو وضعیت بینی را از نظر مقاومت، ایجاد می‏ کند. آزمون anterior rhinomanometery، بصورت nose plug انجام می‏شود، این دستگاه همچنین می‏توان flow و pressure و resistance coefficient را نیز اندازه ‏گیری کند .

تاکنون محصولی توسط شرکتهای عضو در این دسته ثبت نشده است.
محصولات شرکت‌ها