لطفاً صبر کنید ...

سالپینوگرافی

سالپینوگرافی دستگاهی است که بوسیله آن ماده حاجب جهت عکسبرداری با اشعه X انجام می شود که از رحم و لوله های فالوپ زنان گرفته می شود ، وقتی که رحم و لوله های فالوپ با ماده ی حاجب  محلول در آب پر شوند  رادیولوژیست  قادر به رویت و ارزیابی  آناتومیک و عملکرد آنها خواهد شد.

محصولات شرکت‌ها
سالپینوگراف ریشتر (Riester) آلمان
سالپینوگراف ریشتر (Riester) آلمان
سالپینوگراف ریشتر (Riester) محصول آلمان دارای ۳ مخروط در اندازه های کوچک متوسط و بزرگ با اندازه های مختلف رحمی و وسیله پاکسازی لوله های رحمی می باشد .