لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
سوزن نمونه گیری ماموگرافی PAJUNK
سوزن نمونه گیری ماموگرافی PAJUNK
سوزن نمونه گیری ماموگرافی PAJUNK محصول آلمان دارای دقت بالا در نوک فرا صوت و کاملا ضد اصطکاک بوده و برای بهینه کردن میدان دید فراصوتی از بازتابنده های cornerstone بهره می برد .
از دیگر ویژگی های آن قابلیت درجه بندی کانولا در یک سانتی متری برای عملکرد آسان عمق نمونه برداری می باشد .
اکسسوری دستگاه تابش کیسه های خون (Best Theratronics) کانادا
اکسسوری دستگاه تابش کیسه های خون (Best Theratronics) کانادا
اکسسوری دستگاه تابش کیسه های خون (Best Theratronics) کانادا
- اکسسوری دستگاه تابش کیسه های خون
ری سل  تابش دهنده کیسه خون بست تراترونیکس (Best Theratronics) کانادا
ری سل تابش دهنده کیسه خون بست تراترونیکس (Best Theratronics) کانادا
ری سل تابش دهنده کیسه خون بست تراترونیکس (Best Theratronics) کانادا - ری سل تابش دهنده کیسه خون
کیسه های هوا فلکسی کر (Flexicare Medical) انگلستان
کیسه های هوا فلکسی کر (Flexicare Medical) انگلستان
کیسه های هوا فلکسی کر (Flexicare Medical) انگلستان - کیسه های هوا
گاماسل  تابش دهنده کیسه خون بست تراترونیکس (Best Theratronics) کانادا
گاماسل تابش دهنده کیسه خون بست تراترونیکس (Best Theratronics) کانادا
گاماسل تابش دهنده کیسه خون بست تراترونیکس (Best Theratronics) کانادا - گاماسل تابش دهنده کیسه خون
کیسه خون انجمادی لب ترید (Lab-Trade) آلمان
کیسه خون انجمادی لب ترید (Lab-Trade) آلمان
کیسه خون انجمادی لب ترید (Lab-Trade) آلمان - LIN Tanks and Freezers plus Racks, CassettesT Freezing Bags
برو به صفحه