لطفاً صبر کنید ...

ست تخصصی جراحی زنان و زایمان

ست تخصصی جراحی زنان و زایمان شامل کلیه ابزارهای مورد استفاده در عمل زنان مانند کورتاژ می باشد .

محصولات شرکت‌ها
کالیستار A درمان سیستوسل و پرولاپس لگن زنان (Promedon) آرژانتین
کالیستار A درمان سیستوسل و پرولاپس لگن زنان (Promedon) آرژانتین
کالیستار A برای درمان سیستوسل و پرولاپس لگن زنان پرومدون (Promedon) آرژانتین از یک شکاف در ناحیه ی لگن باعث کاهش زمان جراحی و نیز زمان بستری شدن بیمار شده زمان بازگشت بیمار به زندگی عادی را کوتاه می کند.
کالیستار P درمان رکتوسل و پرولاپس لگن زنان پرومدون (Promedon) آرژانتین
کالیستار P درمان رکتوسل و پرولاپس لگن زنان پرومدون (Promedon) آرژانتین
کالیستار P درمان رکتوسل و پرولاپس لگن زنان پرومدون (Promedon) آرژانتین درمان با تقویت ساختار حمایتی کف لگن صورتمی گیرد. کارگذاری کالیستار(CALISTAR )تنها از یک شکاف در ناحیه ی واژن انجام می شود.