لطفاً صبر کنید ...

شیور

شیور (shaver) برای از بین بردن موهای زاید بدون کوچکترین آسیب پوستی است.

محصولات شرکت‌ها
شیور و هندپیس آرتروسکوپی کارل اشتورز (karl storz) مدل ENDOMAT SELECT
شیور و هندپیس آرتروسکوپی کارل اشتورز (karl storz) مدل ENDOMAT SELECT
شیور و هند پیس آرتروسکوپی کارل اشتورز (karl storz) محصول آلمان مجهز به یک پمپ غلتکی که تنظیم آبیاری مایعات را با توجه به آخرین استاندارد ها بر عهده دارد.
افزایش موقتی در فشار و آبیاری موجبات کاهش خونریزی توسط این دستگاه فراهم می شود .