لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
دستگاه درمان اختلالات خواب (SLEEP ONE) مدل  Auto CPAP
دستگاه درمان اختلالات خواب (SLEEP ONE) مدل Auto CPAP
دستگاه درمان اختلالات خواب (SLEEP ONE) مدل Auto CPAPمحصول ترکیه دارای تکنولوژی انحصاری DIAG2 که بیمار حین تنفس نهایت راحتی را احساس خواهد کرد.
همچنین این دستگاه با واکنش مناسب حین خرخر یک خواب با کیفیت را به ارمغان می آورد. در این دستگاه واکنش به خرخر توسط پارامتر Snore Sensivity قابل تنظیم می باشد. همچنین الگوریتم AUOTO CPAP DIAGRAM نهایت راحتی را در شخص بیمار فراهم می سازد.
دستگاه درمان اختلالات خواب (SIBEL MED) مدل  Bilevel/BiPAP S
دستگاه درمان اختلالات خواب (SIBEL MED) مدل Bilevel/BiPAP S
دستگاه درمان اختلالات خواب (SIBEL MED) مدل Bilevel/BiPAP S محصول اسپانیا پشتیبانی دقیق و خودبه خودی حین تنفس هم در فاز دم و هم در فاز بازدم توسط تنظیم حساسیت اعمال فشار (Trigger (InspirationExpiration از 3 تا 20 لیتر در دقیقه و همچنین تنظیمات تغییر حالت های بین دم و بازدم توسط ( Rounding (EPAPIPAP در 5 مرحله نهایت آسایش و هماهنگی بین دستگاه و بیمار را فراهم می سازد.
نتایج مرتبط
محصولات مرتبط