لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
اختلالات تنفسی رسمد (Resmed) استرالیا
اختلالات تنفسی رسمد (Resmed) استرالیا
اختلالات تنفسی رسمد (Resmed) استرالیا - Sleep and Respiratery disorders
دستگاه تشخیص اختلالات خواب رسمد (Resmed) استرالیا
دستگاه تشخیص اختلالات خواب رسمد (Resmed) استرالیا
دستگاه تشخیص اختلالات خواب رسمد (Resmed) استرالیا - Apnea link sleep apnea diagnostic
دستگاه درمان اختلالات خواب (SLEEP ONE) مدل  Auto CPAP
دستگاه درمان اختلالات خواب (SLEEP ONE) مدل Auto CPAP
دستگاه درمان اختلالات خواب (SLEEP ONE) مدل Auto CPAPمحصول ترکیه دارای تکنولوژی انحصاری DIAG2 که بیمار حین تنفس نهایت راحتی را احساس خواهد کرد.
همچنین این دستگاه با واکنش مناسب حین خرخر یک خواب با کیفیت را به ارمغان می آورد. در این دستگاه واکنش به خرخر توسط پارامتر Snore Sensivity قابل تنظیم می باشد. همچنین الگوریتم AUOTO CPAP DIAGRAM نهایت راحتی را در شخص بیمار فراهم می سازد.
دستگاه درمان اختلالات خواب (SIBEL MED) مدل  Bilevel/BiPAP S
دستگاه درمان اختلالات خواب (SIBEL MED) مدل Bilevel/BiPAP S
دستگاه درمان اختلالات خواب (SIBEL MED) مدل Bilevel/BiPAP S محصول اسپانیا پشتیبانی دقیق و خودبه خودی حین تنفس هم در فاز دم و هم در فاز بازدم توسط تنظیم حساسیت اعمال فشار (Trigger (InspirationExpiration از 3 تا 20 لیتر در دقیقه و همچنین تنظیمات تغییر حالت های بین دم و بازدم توسط ( Rounding (EPAPIPAP در 5 مرحله نهایت آسایش و هماهنگی بین دستگاه و بیمار را فراهم می سازد.
سنجش مولکولی و اختلال مادرزادی یورومان (EUROIMMUN) آلمان
سنجش مولکولی و اختلال مادرزادی یورومان (EUROIMMUN) آلمان
سنجش مولکولی و اختلال مادرزادی یورومان (EUROIMMUN) آلمان - Reagents, Molecular Assay, Inborn Disorder, Monogenic