لطفاً صبر کنید ...

نرم افزارها

از نرم افزارهای متفاوت در قسمتهای مختلف بیمارستان استفاده می شود

محصولات شرکت‌ها
پروگرامر و نرم افزارهای مربوطه بوستون (Boston) هلند
پروگرامر و نرم افزارهای مربوطه بوستون (Boston) هلند
پروگرامر و نرم افزارهای مربوطه بوستون (Boston) هلند - پروگرامر و نرم افزارهای مربوطه
نرم افزار غربالگری جنین  لاجیکال (LOGICAL) انگلستان
نرم افزار غربالگری جنین لاجیکال (LOGICAL) انگلستان
نرم افزار غربالگری جنین لاجیکال (LOGICAL) انگلستان - Antenatal Screening Software
نرم افزار غربالگری سلامت جنین سیگما (Sigma) آمریکا
نرم افزار غربالگری سلامت جنین سیگما (Sigma) آمریکا
نرم افزار غربالگری سلامت جنین سیگما (Sigma) آمریکا - Antenatal Screening Software
سیستم پردازش مرکزی (نرم افزار پکس) مدیکون (MEDECOM) فرانسه
سیستم پردازش مرکزی (نرم افزار پکس) مدیکون (MEDECOM) فرانسه
سیستم پردازش مرکزی آرشیو تصاویر پزشکی و سیستم ارتباطی (نرم افزار پکس) مدیکون (MEDECOM) فرانسه - Workstations, Picture Archiving and communication System PACS (Software Scalable Solution)