لطفاً صبر کنید ...

نرم افزارها

از نرم افزارهای متفاوت در قسمتهای مختلف بیمارستان استفاده می شود

محصولات شرکت ها
سیستم پردازش مرکزی (نرم افزار پکس) مدیکون (MEDECOM) فرانسه
سیستم پردازش مرکزی (نرم افزار پکس) مدیکون (MEDECOM) فرانسه
سیستم پردازش مرکزی آرشیو تصاویر پزشکی و سیستم ارتباطی (نرم افزار پکس) مدیکون (MEDECOM) فرانسه - Workstations, Picture Archiving and communication System PACS (Software Scalable Solution)
پروگرامر و نرم افزارهای مربوطه بوستون (Boston) هلند
پروگرامر و نرم افزارهای مربوطه بوستون (Boston) هلند
پروگرامر و نرم افزارهای مربوطه بوستون (Boston) هلند - پروگرامر و نرم افزارهای مربوطه