لطفاً صبر کنید ...

ست های تخصصی اورژانس

این دسته شامل تمام ست های تخصصی مورد استفاده در بخش اورژانس می باشد.

محصولات شرکت‌ها
دیاپازون برند سوما ( SUMA ) مدل 65-0281 ساخت ایران
دیاپازون برند سوما ( SUMA ) مدل 65-0281 ساخت ایران
دیاپازون وسیله ای فلزی و دارای دو شاخه است که انتهای آنها به یک پایه مشترک وصل شده است. با وارد شدن ضربه به شاخه های آن دیاپازون به ارتعاش درمی آید و امواج صوتی در یک بسامد (فرکانس) خاص تولید می کند. بسامد هر دیاپازون ثابت است و به پدیده تشدید مربوط است.