لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
اسپکتروفوتومتر آزمایشگاهی (Analytik) مدل SP-VIS100
اسپکتروفوتومتر آزمایشگاهی (Analytik) مدل SP-VIS100
اسپکتروفوتومتر آزمایشگاهی (Analytik) مدل SP-VIS100 محصول آلمان با پوشش ناحیه طول موجی 320 الی 1010 نانومتر است .
اسپکتروفوتومتر آزمایشگاهی (Analytik) مدل SP-VIS200
اسپکتروفوتومتر آزمایشگاهی (Analytik) مدل SP-VIS200
اسپکتروفوتومتر آزمایشگاهی (Analytik) مدل SP-VIS200 محصول آلمان دارای صفحه کلید و صفحه نمایش دیجیتالی 4 خطه می باشد .
اسپکتروفوتومتر مرئی-فرابنفش (Analytik) مدل SP-UV 200
اسپکتروفوتومتر مرئی-فرابنفش (Analytik) مدل SP-UV 200
اسپکتروفوتومتر مرئی-فرابنفش (Analytik) مدل SP-UV 200 محصول آلمان دارای دتکتور Photodiode و تنظیم اتوماتیک طول موج می باشد .
اسپکتروفوتومتر مرئی-فرابنفش (Analytik) مدل SP-UV 200S
اسپکتروفوتومتر مرئی-فرابنفش (Analytik) مدل SP-UV 200S
اسپکتروفوتومتر مرئی-فرابنفش (Analytik) مدل SP-UV 200S محصول آلمان با قابلیت Scan ناحیه طول موجی و تنظیم اتوماتیک طول موج است .
اسپکتروفوتومتر مرئی-فرابنفش (Analytik) مدل SP-UV 500VDB
اسپکتروفوتومتر مرئی-فرابنفش (Analytik) مدل SP-UV 500VDB
اسپکتروفوتومتر مرئی-فرابنفش (Analytik) مدل SP-UV 500VDB محصول آلمان دارای 2 عدد دتکتور Photodiode و پهنای باند عبوری متغیر (0.5 1 2 و 4 نانومتر) می باشد .
نتایج مرتبط
محصولات مرتبط