لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
فتومتریک الایزا سیگما (Sigma) آمریکا
فتومتریک الایزا سیگما (Sigma) آمریکا
فتومتریک الایزا سیگما (Sigma) آمریکا - Analyzers, Laboratory, Immunoassay, Photometric, ELISA
دستگاه کمی لومینسانس S.A.R.A دیا پرو (DIA PRO) ایتالیا
دستگاه کمی لومینسانس S.A.R.A دیا پرو (DIA PRO) ایتالیا
دستگاه کمی لومینسانس S.A.R.A دیا پرو (DIA PRO) ایتالیا - Chemiluminescence Automated Random Access System S.A.R.A
دستگاه کمی لومینسانس مدل ویتروس 3600 اورتوکلینیکال (orthoclinical) انگ
دستگاه کمی لومینسانس مدل ویتروس 3600 اورتوکلینیکال (orthoclinical) انگ
دستگاه کمی لومینسانس مدل ویتروس 3600 اورتوکلینیکال (orthoclinical) انگلستان - VITROS3600 Immunodiagnostic System
دستگاه کمی لومینسانس مدل ویتروس ECI اورتوکلینیکال (orthoclinical) انگل
دستگاه کمی لومینسانس مدل ویتروس ECI اورتوکلینیکال (orthoclinical) انگل
دستگاه کمی لومینسانس مدل ویتروس ECI اورتوکلینیکال (orthoclinical) انگلستان - VITROSECi Immunodiagnostic System