لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
فتومتریک الایزا سیگما (Sigma) آمریکا
فتومتریک الایزا سیگما (Sigma) آمریکا
فتومتریک الایزا سیگما (Sigma) آمریکا - Analyzers, Laboratory, Immunoassay, Photometric, ELISA
دستگاه کمی لومینسانس S.A.R.A دیا پرو (DIA PRO) ایتالیا
دستگاه کمی لومینسانس S.A.R.A دیا پرو (DIA PRO) ایتالیا
دستگاه کمی لومینسانس S.A.R.A دیا پرو (DIA PRO) ایتالیا - Chemiluminescence Automated Random Access System S.A.R.A