لطفاً صبر کنید ...

ابزار جراحی ستون فقرات

این دسته شامل تمام ابزار جراحی ستون فقرات می باشد.

محصولات شرکت‌ها
سیستم ثابت سازی خارجی ستون فقرات آسکولاپ (Aesculap) آلمان
سیستم ثابت سازی خارجی ستون فقرات آسکولاپ (Aesculap) آلمان
سیستم ثابت سازی خارجی ستون فقرات آسکولاپ (Aesculap) آلمان - External fixation system,Spinal
چیزل ها جراحی ستون فقرات لامینکتومی میکای (Mikai) ایتالیا
چیزل ها جراحی ستون فقرات لامینکتومی میکای (Mikai) ایتالیا
چیزل ها جراحی ستون فقرات لامینکتومی میکای (Mikai) ایتالیا - Chisels, Surgical, Spine, Laminectomy