لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
اسپیرومتریndd_ساخت سوئیس به همراه لپ تاپ
اسپیرومتریndd_ساخت سوئیس به همراه لپ تاپ
نسلجدید اسپیرومتری بر مبنای التراسوند
ساخت سوئیس
دارای تاییدیه های بین المللیCE,FDA
مجوز رسمی وزارت بهداشت و درمان اموزش پزشکی