لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
منگنه بخیه جراحی حلقوی پنتر (panther) چین
منگنه بخیه جراحی حلقوی پنتر (panther) چین
منگنه بخیه جراحی حلقوی پنتر (panther) چین - circular stapler with tilt top
منگنه بخیه جراحی خطی برشی پنتر (panther) چین
منگنه بخیه جراحی خطی برشی پنتر (panther) چین
منگنه بخیه جراحی خطی برشی پنتر (panther) چین - linear cutter stapler
منگنه بخیه جراحی هموروئید پنتر (panther) چین
منگنه بخیه جراحی هموروئید پنتر (panther) چین
منگنه بخیه جراحی هموروئید پنتر (panther) چین - hemorroidal stapler
 منگنهجراحیخطی  معده ای روده ای پرپل (Purple) انگلستان
منگنهجراحیخطی معده ای روده ای پرپل (Purple) انگلستان
دستگاههای منگنهجراحیخطی معده ای روده ای پرپل (Purple) انگلستان - Staplers, Surgical, Linear, Gastrointestinal
 منگنهجراحیدایراه ای پرپل (Purple) انگلستان
منگنهجراحیدایراه ای پرپل (Purple) انگلستان
دستگاههای منگنهجراحیدایراه ای پرپل (Purple) انگلستان - Staplers, Surgical, Circular
 منگنه جراحی داریره ای همورویید پرپل (Purple) انگلستان
منگنه جراحی داریره ای همورویید پرپل (Purple) انگلستان
دستگاههای منگنه جراحی داریره ای همورویید پرپل (Purple) انگلستان - Staplers, Surgical, Circular, Hemorrhoid
استپلر خطی یکبار مصرف مارک XNY چین
استپلر خطی یکبار مصرف مارک XNY چین
استپلر خطی یکبار مصرف مارک XNY محصول چین دارای شفت برای راحتی در عمل که می تواند از آسیب های بافتی جلوگیری کند.
استپلر خطی برشی و کارتریج استپلر یکبار مصرف مارک XNY
استپلر خطی برشی و کارتریج استپلر یکبار مصرف مارک XNY
استپلر خطی برشی و کارتریج استپلر یکبار مصرف مارک XNY محصول چین برای قطع کردن و برداشتن و منگنه کردن در جراحی های اطفال و قفسه سینه و بیماری های زنان کاربرد دارد. در جراحی های مختلف امکان استفاده از سایزهایی مختلفی چون ۶۰ میلیمتری ۸۰ میلیمتری ۱۰۰ میلیمتری را دارد.